Yin Video
50h/100h YIN TRAINING

The Language of Yin
2024
Modul I: 06. – 10. Nov. 2024
Modul II: 27. Nov. – 01. Dez. 2024

2025
Modul 1: 12. – 16. Nov 2025
Modul 2: 26. – 30. Nov. 2025